Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Chvalte Hospoda. Velikij cerkovnyj sbornik.

Ґойдіч Павел Петро (blahoslavený 2001), 1937
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

Potom vyšlo ještě 1947, 1974 a 1975. K autorství – významný představitel rusínského národa: schválil k tisku.