Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Otázky a odpovědi na katolické učení o neposkvrněném početí Panny Marie.

Wiery Valentin, 1855
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

O autorovi https://de.wikipedia.org/wiki/Valentin_Wiery a http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11715&page=35&scale=3.33&viewmode=fullscreen .