Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O neposkvrněném početí Blahoslavené Panny Marie.

Štolc Václav, 1855
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

Podle pojednání v časopise „ Civittá cattolica“. Blahověst, katolické hlasy pro kněžstvo a lid jazyka českoslovanského 1855, str. 6 – 14. K autorství – vedoucí redaktor toho roku.