Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Obrázek libereckých farností – všechna čísla a všechny přílohy.

, 2003
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházelo měsíčně od 30. 10. 2003 do 9. 1. 2011, 9 ročníků, 1. a 9. roč. měly jen dvě čísla. Také toto periodikum by si zasloužilo zpracování své bibliografie.
Zařazujeme v poněkud nevhodném tvaru brožur, navíc ocr nemá plnou českou diakritiku; za nabídku odstranění těchto nedostatků děkujeme.