Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Abeceda filosofického myšlení

Prinz Jiří, 2013
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica