Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Panichida parastas pochoron – pohreb

Papp Štefan, 1969
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované