Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Přijď, Duše Svatý. Příprava a památka na přijetí svátosti biřmování.

Hronek Josef, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Jediné vyd. Pozn.: V brožurce už vidíme nový zvyk "obnovování" neobnovitelného, neboť věčně trvajícího.