Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Založení biskupství latinského v Praze

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1886
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Země koruny české