Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Patristická čítanka, sv. 1 až 9.

Novák Josef J., 1990
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně

V letech 1983 až 1991 vyšlo devět svazků, sv. 1 vyšel dvakrát (1983 a 1988). Rádi všechny sv. zveřejníme, příp. naskenujeme, ovšem bylo by záhodno doplnit v nich uvedené překlady originálními texty v řeč. a lat., příp. uvést překlady dle dostupnosti celé. Např. sv. 1 začíná překladem několika odstavců ze sv. Justina. Zde je třeba uvést celý překlad P. Fr. Sušila, jakož i texty z PG 6 řec. a lat. (do ocr převedeme sami), a navíc i zprávu o mučednictví sv. Justina a jeho druhů, a to zase lat., řec. (je tamtéž) i česky. A takto zpracovat všech devět svazků této dobré čítanky.
Sv. 5 a 9 jsou prozatímně staženy z internetu.