Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Obnova farností misiemi

Schikora Rudolf, 1947
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Lidové misie