Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pověst dávných let (Nestorův letopis ruský)

Nestor, svatý, Erben Karel Jaromír, 1867
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ