Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Eduard Jan Nepomucký Brynych

Krlín Josef, 1932
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Knihy Života, sv. 13. Slavný český biskup dostal při křtu jméno Eduard Josef, i když se, jako u předního výtečníka Beneše, často uvádí jako Edvard.