Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Listy z Číny do vlasti P. Karla Slavíčka, misionáře S. J., (1716 – 1727).

Slavíček Karel, Vraštil Josef, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých

Sebral a z latiny přeložil, úvodem a poznámkami opatřil P. Josef Vraštil S. J.