Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jiskry eucharistické. 365 perutých slov o Nejsvětější Svátosti oltářní.

Skalík František, 1910
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Kněžím i lidu věřícímu nasbíral ve spisech sv. Otců a duchovních spisovatelů P. František Skalík. Předtím vyšlo ještě 1894.