Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Do života

Martinů Vojtěch, 1941
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Přikázání Boží obecně

Pozorujeme-li západní civilizaci a její rozpad, ke kterému se poslední dobou "dopracovala", pak je s podivem, že tak bystrý a vzdělaný autor již před 80 lety po kapitole Ty a Tvá rodina úplně vynechal kapitolu (Ty a Tvůj rod-kmen a) Ty a Tvůj národ. Bylo to jen kvůli tehdejší německé okupaci a tehdejšímu pokřivenému německému pojetí národa, nebo je to stálá "vada na kráse" moderního církevního učení?