Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Tajemství života. Aforismy.

Pecka Dominik, 1939
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Přikázání Boží obecně

Vyšlo nezměn. čtyřikrát: 1932 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 1, 1935 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 6, 1939 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 8, a naposledy 1948.