Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Na prahu nové Evropy

Moravec Emanuel, 1940
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení:

kterou znovu buduje Brusel, nyní, po osmdesáti letech, i s pomocí koronaviru.