Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ježíš Kristus – P. Didona, kněze z řádu kazatelského sv. Dominika. Díl 1 a 2.

Didon Henri Louis Rémy, 1893
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Orig.: Jésus Christ, poprvé 1891, naposledy 1931. Též v jiných jaz. (např. angl., něm. nebo it.). Díky za tip!