Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Český kněz

Doležal Josef, 1931
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)

Kniha musela být velmi nepříjemná kard. Kašparovi (úřad primase zastával 1931 – 1941, předtím od r. 1920 biskupem v Hradci Králové). Poukazuje totiž na Kašparovo členství v Jednotě katolického duchovenstva (něco jako Pacem in terris po 1. světové válce) a na jeho (nechceme to zde nazvat "ostudnou") úlohu při vynucené resignaci arcibiskupa Kordače (v úřadě 1919 – 1931).
Knihy Života, sv. 12.