Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Věčné světlo. Několik časových kapitol o náboženských a kulturních otázkách naší doby.

Foerster Friedrich Wilhelm, 1936
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.