Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kramářův soud nad Benešem

Kramář Karel, 1938
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

spor dr. K. Kramáře s ministrem zahraničních věcí dr. Ed. Benešem; 2.vyd.