Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svátost biřmování. Příprava a poučení biřmovanců.

autor neuveden, 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.