Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sv. Alfonsa Marie z Ligouri [sic], učitele církve sv. a zakladatele kongregace nejsv. Vykupitele Úvahy o umučení Ježíše Krista s výkladem pro duše zbožné.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1897
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Křížová cesta

Od str. 140: Osmero rozjímání o umučení Ježíše Krista vyňatých z předešlých úvah. Od str. 160: Pobožnost křížové cesty z pera sv. Alfonsa (píseň vyjímaje).