Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Samozvanec. Povídka z dob husitských.

Dostál Alois, 1915
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 2.