Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z knihy života. Několik obrázků (z polského). Řada I. až IV.

Tumpach-Kamejský Václav, 1913
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Řada IV. (veselá). Hlasy katolického spolku tiskového 44, 1913, č. 2.