Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Benedicti regula monachorum. Řehole Svatého otce Benedikta.

Benedictus Nursiae (Benedikt z Nursie), svatý, 1938
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Řeholní právo

Recensuit Wölfflin Eduard von (1895). Z lat. orig. nově přeložili Benediktini Emauzští.