Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

S Bohem, má krajino; verše.

Ryba Jan, 1940
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Edice Jistra ř. 2, sv. 3.