Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duše Kristova. Rozjímání o modlitbě sv. Ignáce z Loyoly.

autor neuveden, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Vyšlo dvakrát, poprvé 1938. O autorství je uvedeno: Od autora "Eucharistických jisker", zřejmě má jít o Eucharistické jiskry. I. až V. díl. zde v pododd. 0607: K osobám Nejsvětější Trojice, ovšem ani tam se nám nepodařilo autora zjistit.