Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Šťastná pout životem od kolébky ke hrobu. Rodinná čítanka pro český lid.

Hrubý Jan, 1935
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

Vyšlo čtyřikrát: 1932, 1935, 1936 a 1940; první tři vyd. měla, jak velel masarykismus, "československý lid" místo "český lid" – jinak byla vyd. shodná.