Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Lidice

Merhout Cyril, 1945
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj se socialismem nacionálním nebo internacionálním

V r. 1945 vyšlo šest vyd., poté už nevyšlo. Lidickým farářem byl P. Josef Štemberka. Němci mu nabídli propuštění, což odmítl a podstoupil smrt spolu se svými nevinnými farníky. Pražské arcibiskupství zahajuje proces jeho blahořečení a nechává událost přesně historicky zdokumentovat.