Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

K té obraně "reformatorův" a "reformace". Františku Šádkovi, helvetskému pastoru v Ranné na jeho flašinetl naštemoval Velikán Velikánovič.

Řehák Karel Lev, 1898
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s německou reformací a německým (a švýcarským) protestantismem