Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední sloupové církve. Coppée, Ctihodný otec Jidáš, Brunetiére, Huysmans, Bourget atd., Poslední básník katolický.

Bloy Léon, 1919
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

Orig. Les dernière colonnes de l'Eglise, 1903. Dobré dílo, sv. 59. Jediné české vyd.