Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Římský missál čili Mešní kniha Církve svaté

Baudyš Prokop, 1891
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Misály

Druhý překlad Římského misálu do češtiny.