Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ladislav Jehlička. Biografie a bibliografie.

, 2019
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Lexikon české literatury – osobnosti, díla, instituce. Forst Vladimír, Merhaut Luboš, 1985 – 2008, tuto významnou osobnost a vynikajícího literáta nezná. Proto čtenáře prozatím odkazujeme na soubor dokumentů pod titulem Křik Koruny svatováclavské. Jehlička Ladislav, 2010, v pododdělení 1508: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem).