Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

České duchovní řády za rozmachu husitské bouře

Oliva Václav, 1924
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

(název pokračuje:) příspěvek k dějinám náboženské a sociální revoluce XV. století v zemích českoslovanských. Vydání 2., přehlédnuté a rozmnožené.