Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Bitva u Lipan. Její příčiny a průběh.

Sahula Jiří, 1934
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Dar do Knihovny. Pán Bůh odplať!