Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kdo má pravdu, nekatolík či katolík? Katechismus.

Neumann Pantaleon, 1850
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 28.