Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Antikrist v Německu. Skutečnosti a doklady o pronásledování katolíků v Německu.

Sch. H., 1936
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) šovinistickým nebo internacionálním

Za pomoci četných spolupracovníků napsal H. Sch. Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.
Kdo to byl H. Sch., ani bližší údaje o Ladislavu Kropáčovi, který byl katolickou duší tohoto odvážného nakladatelství, nevíme. ČKD se neodvážil knihu řádně doporučit, nynější ÚSTR sice přináší tisíce drbů o době komunismu, ale té opravdu hrůzné totality si nějak moc nevšímá, popletený Svaz protifašistických bojovníků (dnes Svaz bojovníků za svobodu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov) už 70 let neví, co to je nacionální socialismus a "bojuje" s větrným mlýnem (tzv. fašismem), a tak se asi ani nikdy nedozvíme, jak oba tito hrdinové skončili – zda nebyli v mlecím stroji nacismu sešrotováni a spáleni.
A to je teprve stav k roku 1935 ...