Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Officium Parvum beatae Mariae Virginis. Malé hodinky ke cti blahosl. Panny Marie.

Pius X. (svatý), Urban Jan Evangelista, 1934
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

E breviario Romano a Pio papa X. reformato excerptum. Uspořádal kněz řádu Františkánského českomoravské provincie. Latinský a český text na protilehlých stranách. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.