Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sbírka historických příkladův z dějin slovanských zvláště pak českých; kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec. Díl I. Díl II.

Černohouz Jan Nepomucký, 1896
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické pomůcky

Jsou-li Studnice Boží moudrosti a Slova života věcnými konkordancemi textů Písma svatého, zda máme opět věcnou konkordanci, ale reálných příkladů ze života konkrétních lidí. Kvůli rozsahu je díl I. ve čtyřech a díl II. v pěti částech. Zde: Část 1, Almužna – Duše (po str. 121); Část 2, Důvěra v Boha – Láska k Bohu (str. 120 – 277); Část 3, Láska k bližnímu – Náboženství (str. 276 – 413) a Část 4, Nábožnost – Otroctví (t. j. po str. 575). Část 5, Papež – Příroda (str. 580 – 727); Část 6, Přísaha – Síla (str. 726 – 839); Část 7, Skutek milosrdný tělesný – Svatí (str. 838 – 981); Část 8, Svátky – Víra (str. 980 – 1123) a Část 9, Vítr (odk. na Nehody životní) a Vládce – Žvavost (t. j. žvanivost) a (podrobný rejstříkový) Obsah (t. j. po str. 1257 a I – XXIX). 13. 12. 2013 jsme díky externímu příznivci obdrželi oba díly této skvělé pomůcky po zpracování OCR. A je tu ještě druhý OCR-2.