Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Biblické dejiny (Starý zákon, Nový zákon). Učebnica katolíckeho náboženstva pre II., III. triedu stredných škôl.

Chmela Štefan, 1943
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Z poverenia Spolku katechétov a profesorov náboženstva. Starý zákon se s pomocí Páně pokusíme sehnat, Nový zákon je dar Knihovně. Pán Bůh odplať.