Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Nejkratší poučení o svátosti pokání pro ty, kdož po prvé k sv. zpovědi přistupují.

Skrbenský Lev z Hříště, 1912
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

2. vyd. K autorství – tehdejší arcibiskup pražský.