Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Manifestační sjezd jihočeských katolíků dne 29. září 1907 v Českých Budějovicích.

Svátek František (red.), Šmejkal Josef a Kuděj Josef (společný pseudonym obou Dvojí Josef), 1907
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Ostatní – český katolík ve veřejném životě

Zbrojnice katolická. II. – takto se měly jmenovat "spisy vydávané českou sekcí diec. komitétu v Českých Budějovicích", ovšem pod názvem Zbrojnice ... vyšla jen první tři čísla.