Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pán přichází. Měsíčník pro katolické děti. Všechna čísla.

Soukup Emilian František (red.), 1941
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel v letech 1913 – 1941, roč. 4041 náhle končí, zřejmě zásahem německých okupantů, číslem 9. Dřívější podnázev: Časopis katolické mládeže, věnovaný úctě Nejsvětější svátosti oltářní. Za kompletaci časopisu dobrodincům Pán Bůh odplať! Nemohl by ale některý student v době inflace počtu studentů VŠ zpracovat bibliografii periodika?