Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Druhý sjezd svatohorský katolického rolnictva českého o svatodušních svátcích r. 1908.

Šafránek František, Myslivec Josef aj., 1908
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

Pozn. k autorství: František Šafránek † 6.7.1915 Sokal: rolník, zakladatel českého katolického rolnictva, spisovatel, spoluzakladatel a redaktor časopisu Selský list, přispěvatel časopisu Selské hlasy, předseda Sdružení českých katolických zemědělců pro království České.
JUDr. Josef Myslivec a Václav Myslivec byli bratři.