Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Čtyři sestry sv. Terezičky Ježíškovy, Pavlina, Marie, Celina, Leonie.

Dolan Albert, Stang Josef, 1933
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Školské sestry OSF, sv. 30.