Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Encyklika Pia XI. O sv. Františku Saleském Rerum omnium perturbationem latinsky a česky.

Pius XI., 1923
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870