Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Střední katechismus katolického náboženství

autor neuveden, 1909
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve Vídni dne 9. dubna 1894. Česky poprvé vyšel 1899, dále nezměněně znovu a znovu až do r. 1942. Až r. 1947 vyšel naposledy s údajem "10., změněné vyd." a měl jen 131 stran oproti 185 stranách u všech předešlých vyd.