Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Hlas českého biskupa v době poroby. Tři projevy litoměřického biskupa Štěpána Trochty k české mládeži za okupace.

Trochta Štěpán, 1947
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) nacionálním nebo internacionálním

K jeho konsekraci 16. 11. 1947 ve velechrámu Sv. Víta v Praze a k intronisaci 23. 9. 1947 v Litoměřicích.