Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Mluvnice řeckého jazyka

Niederle Jindřich (Groh František, Niederle Václav ), 1946
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030302: Jde o unikátní vydání této mluvnice, vyšlo jen jednou. Číslování paragrafů se sice liší od pozdější kodifikace Varclovy, ale zařadili jsme do textu srovnání obou číslování, a těch pár odstavců, které má Varcl navíc (mnohé naopak vypustil), jsme si dovolil připojit.